Wat is het verschil tussen een incasso-jurist en een incasso-advocaat?

U heeft openstaande facturen, u heeft aanmaningen gestuurd, de debiteur vele malen gebeld, maar er is geen betaling. U heeft genoeg van excuses en gaat het overhandigen. Wat kiest u? Direct een incasso-advocaat of een incasso-jurist? Een gerechtelijke incasso, een kort geding, beslaglegging of kiest u eerst voor een minnelijke schikking? Als u vaak al bij een incassobureau bent, kan een advocaat de zaak in behandeling nemen en eerst proberen de vordering voor u in der minne en zonder kosten te incasseren. Meestal slaagt de advocaat erin een schuld te innen zonder de hulp van een advocaat en zonder tussenkomst van de rechtbank. Als dit niet lukt, volgt een gerechtelijke procedure en moet de schuldenaar worden gedagvaard.

Incasso-advocaat

Het indienen van een incasso-opdracht bij een incasso-adviseur betekent dat de meter gaat lopen. Een advocaat brengt immers gewoon zijn uren in rekening. Ook moet de advocaat zich houden aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze zijn zeer streng. Je valt dus meteen in de hoge prijzen als het gaat om verrekening. Je moet meteen veel betalen. Prijs per uur, geen succesvergoeding mogelijk.

Incasso-jurist

Een jurist incasso daarentegen is een vrije beroepsbeoefenaar. Met een Jurist kunt u een succesvergoeding of een vast bedrag overeenkomen. Buitengerechtelijke incassozaken kosten u meestal de incassokosten die ook aan de debiteur in rekening worden gebracht. Bij een jurist heeft u meer vrijheid als het gaat om honorariumafspraken en is een jurist flexibeler, omdat een jurist niet gebonden is. De bijstand van een jurist is niet altijd nodig. Een jurist van een incassobureau kan ook een gerechtelijke procedure starten tot een maximum bedrag van € 25.000,-.

Kantonrechtbank

Alle gerechtelijke incassoprocedures worden aanhangig gemaakt bij de kantonrechter. De incasso-advocaat legt de vordering via de deurwaarder voor in geval van een gerechtelijke procedure. De gerechtsdeurwaarder stuurt de dagvaarding naar de schuldenaar. De incasso-advocaat bereidt de dagvaarding voor u voor.

De dagvaarding

Een goede dagvaarding leest als een spannende roman. Een rechter moet alle documenten lezen en zal dat ook doen. Een verhaal opschrijven heeft geen zin. Je moet de incasso-advocaat voeden met goed bewijs. Als je bewijslast slecht is, is het ook moeilijker om een positief oordeel te krijgen. Zorg dus voor goed bewijs.

Jeroen van Dam

Back to top