Regels op een vakantiepark

Door huisregels te maken en deze mede te delen aan de gasten, kunnen de orde en de veiligheid op het terrein worden gehandhaafd. Gasten mogen bijvoorbeeld na 22.00 uur geen lawaai meer maken en auto’s mogen niet op het kampeerveld staan. Bedrijven stellen een reglement op waarin alle regels beschreven staan. Zo’n reglement is voor alle recreatiebedrijven verplicht.

Ieder mens heeft zijn eigen normen, waarden en gewoonten. Op een recreatiebedrijf komen al deze normen, waarden en gewoonten bij elkaar. Dat kan wel eens botsen. Met gedragsregels kun je bepaalde conflicten voorkomen. Je trekt dan grenzen waaraan elke gast zich moet houden, ongeacht wat hij zelf normaal vindt. Uiteraard horen de medewerkers zich ook aan de regels te houden. Zonder regels is er sneller kans op onenigheid tussen gasten onderling of tussen gasten en medewerkers. Daarom worden bij overtredingen groot of klein er consequenties aangehangen.

Regelement van Vakantiepark de Zeeuwse Parel

Om overlast te voorkomen op de camping is onze maximum snelheid 5 km per uur, dus stapvoets. Dit is voor de veiligheid er zijn namelijk ook spelende kinderen op een camping. Bij overtreding volgt een waarschuwing word die niet nageleefd zal de toegangspas van de overtreder worden geblokkeerd.

Om alle gasten een rustige zondag te gunnen, verzoeken wij de gasten op zondag geen lawaai te veroorzaken. Huisdieren zijn natuurlijk van harte welkom op ons park maar zorg wel dat deze ten allertijden aangelijnd zijn en geen overlast geven voor de andere gasten.

Inrichting Staanplaatsen:

Zonder toestemming van de beheerder mag het kampeermiddel niet verplaatst worden op de seizoenplaats camping aan zee. Hekjes rondom de tuintjes mogen niet hoger zijn dan max. 75 cm. Het plaatsen hiervan mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van de beheerder. De afstand van tuinhekjes c.q. erfafscheiding ten opzichte van de zijkant van de weg dient minimaal 30 cm te bedragen. De erfafscheiding tussen de plaatsen dient in gezamenlijke overeenstemming tussen de betrokken buren onderhouden te worden.

Jeroen van Dam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top