Wet zorg en dwang in de ouderenzorg

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet zorg en dwang. Deze vervangt de wet BOPZ. 2020 is een overgangsjaar. Idee was dat zorgorganisaties in de ouderenzorg 2020 konden gebruiken om te gaan scholen. Maar toen kwam er Corona.

Veel zorgorganisaties hebben daardoor niet of nauwelijks geschoold. En voor 2021 ziet het er ook nog even niet naar uit dat de klassikale lessen makkelijk hervat kunnen worden. Dus wat dan?

Gelukkig is er ook e-learning zodat medewerkers op een goede manier kunnen werken. Want er verandert dus heel wat.

Wat zijn de grootste veranderingen ten opzichte van de BOPZ?

De wet Zorg en dwang geldt voor ALLE zorgvragers met dementie of gelijkgestelde aandoening in ALLE vormen van professionele zorg. Dit betekent dat onvrijwillige zorg (als voldaan is aan de voorwaarden uit de wet) ook verleend mag worden in de thuissituatie, op de dagbesteding of bij een vrijwillige opname in het verpleeghuis.

In de nieuwe wet zijn ook nieuwe functies benoemd, zoals die van zorgverantwoordelijke. Deze persoon is verantwoordelijk voor het zorgplan van 1 of meer bewoners en is tevens de spil als het onvrijwillige zorg betreft. In de ouderenzorg kan een medewerker vanaf niveau 3 deze functie bekleden. Maar dat vraagt natuurlijk wel wat van medewerkers als zij zorgverantwoordelijke worden. Ook daarom hebben zijn er e-learnings over de Wet zorg en dwang voor verschillende functies: zodat ze leren voor werkzaamheden en taken die zij moeten uitvoeren en met voorbeelden die zij herkennen als hun dagelijkse werkpraktijk. Ben je dus op zoek naar een scholing wet zorg en dwang, dan heeft E-learning Made Easy een e-learning voor zorgverantwoordelijken, voor niveau 3 en 4, en voor niveau 1 en 2.

Jeroen van Dam

Back to top