Strategieën voor verandermanagement implementeren

Bedrijven moeten veranderingen doorvoeren om te kunnen blijven concurreren in een zeer competitieve bedrijfswereld. Verandermanagement is nodig om het juiste management voor verandering te kunnen formuleren en te kunnen anticiperen op eventuele risico’s van afwijzing die zich vaak voordoen. Verandermanagement moet worden beheerd op basis van het niveau ervan. Er zijn verschillende niveaus van verandermanagement in het bedrijfsleven die je moet kennen, namelijk;

Individuele verandering

Een manager moet de richting van individuele verandering begrijpen en beheren om op één lijn te zitten en alle veranderingen te aanvaarden die zich in het bedrijf voordoen. Het niveau van individuele verandering is het meest basale niveau omdat elk individu altijd verandering moet ervaren en een andere reactie of reactie op elke verandering moet hebben. Naast managers en leiders, moet verandermanagement ook begeleid worden door professionele experts. In dit geval kan Covalis je helpen om de beste verandermanagement strategie uit te werken waarop je kan vertrouwen.

Organisatorische verandering

Het niveau dat hoger ligt dan het niveau van de individuele verandering is dat van de organisatorische verandering. Indien je onderneming al vaak aan project management heeft gedaan en dit succesvol was, dan kan je er zeker van zijn dat de methodes die bij project management worden gebruikt, ook nuttig zullen zijn wanneer ze worden toegepast op verandermanagement. Bij het werken aan een project werkt het bedrijf als een team en probeert gezamenlijk de gestelde doelen of targets te bereiken. Basiszaken in de organisatie zoals samenwerken, taakverdeling, delegatie van bevoegdheden en effectief en efficiënt werken zijn de juiste manieren om verandermanagement op organisatieniveau uit te voeren.

Veranderingen in het vermogen van de onderneming

Het vermogen van de onderneming is het hoogste niveau van verandering. Verandermanagement regelt hoe bedrijven in staat zijn zich aan te passen en een rol te spelen in een veranderende wereldwijde bedrijfsomgeving, hoe het bedrijf gelijke trend houdt met veranderingen in technologie en informatie die zich zeer snel ontwikkelen, en hoe het bedrijf in staat is zichzelf ten goede te laten veranderen in termen van concurrentie met andere concurrerende bedrijven. Verandermanagement helpt bedrijven strategieën op te stellen, zodat bedrijven bij alle veranderingen kunnen overleven en hun winst kunnen vergroten.

Jeroen van Dam

Back to top